Bewust van privacy vanuit patiëntperspectief

De afgelopen maanden was iedereen in de ban van de nieuwe privacywetgeving (AVG). Er was veel onduidelijk en dat merkte ik zelf ook toen ik, samen met Guus Vreeswijk, diverse lezingen verzorgde omtrent deze privacywetgeving. Bewustwording van privacy van patiënt en personeel is toch wel de kern!

Mon, 20 August

Laaghangend fruit

In een tandartsenpraktijk is er vaak veel te verbeteren; ik maak het dagelijks mee. Een van de aspecten waaraan daarbij vaak minder aandacht besteed wordt, is de inkoop en voorraad. En dat is zonde!

Tue, 03 April

Verantwoorden in de praktijk

Veel is vandaag de dag te doen over de regeldruk in de zorg. Bij mijn werkzaamheden kom ik dit dagelijks tegen en inderdaad: als men niet oppast, loopt dit uit de hand. Vooral ook omdat men zich bij de verschillende stakeholders moet verantwoorden. En bij elke stakeholder op een andere manier!

Tue, 14 November

Een frisse blik

Enige tijd geleden heb ik een blog geschreven over ‘Jonge, hongerige tandartsen’. In dat blog stelde ik dat overindicering bij jonge tandartsen regelmatig voorkomt. Hierop zijn aardig wat reacties gekomen. Opvallend vond ik enerzijds dat het beeld wat ik schetste herkenbaar was en anderzijds kwamen er ook reacties, van voornamelijk tandartsen, die zich hier niet in herkenden. Een vervolg op mijn blog is dan ook wel op z’n plaats.

Mon, 08 May

Jonge, hongerige tandartsen…

Een vriend van ons is al jarenlang patiënt bij een tandartsenpraktijk in het westen van het land. Hij maakte daar onlangs afspraak voor een periodieke controle. De praktijk is onlangs overgenomen door een keten en sindsdien werken er ook jonge tandartsen. Bij deze controle werd hij behandeld door een jonge tandarts, nieuw in de praktijk, en werd geconfronteerd met zes caviteiten.

Tue, 31 January

Incidenten melden? Ja, dat helpt de mondzorg te verbeteren

Een van de onderdelen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de Zorg (Wkkgz) is het verplicht melden van incidenten*. Er zijn talloze voorbeelden van incidenten te geven en ik weet zeker dat in elke tandartspraktijk incidenten voorkomen.

De discussie moet dan ook niet zozeer gaan over of er incidenten voorkomen maar hoe je het melden ervan, en vooral het voorkomen ervan, kan borgen in je praktijk.

Tue, 29 November

Een bezoek van de Inspectie, altijd spannend

Onlangs heb ik succesvol een tandartspraktijk ondersteund nadat deze door de Inspectie na twee bezoeken (tijdelijk) gesloten werd. Dit was voor deze praktijk ingrijpend. Het kan voorkomen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ook een keer een bezoek brengt aan uw tandartspraktijk.

Tue, 23 August

Naar de patiënt luisteren is best een goed idee

Het lijkt zo logisch: een zorgverlener die naar zijn patiënten luistert. Toch hoor je vaak genoeg dat dit te weinig gebeurt. En dat terwijl die patiënten zoveel nuttige informatie hebben voor de zorgverlener.

Fri, 01 July

Nieuwe richtlijn Infectiepreventie, wat een regeltjes…

De nieuwe richtlijn voor infectiepreventie in de mondzorgpraktijken is live! De vorige versie werd door tandartsen regelmatig bekritiseerd vanwege de vele regels waaraan voldaan moest worden. Sommige waren heel logisch en terecht en andere regels werden overdreven gevonden. En dan is er nu een nieuwe versie van die richtlijn. Met nóg meer regels waaraan de tandartspraktijk moet voldoen…

Tue, 26 April

Laat zien wie je bent en wat je doet!

In mijn werk als adviseur kom ik vaak in tandartspraktijken. Erg leuk om die praktijken te zien en te ervaren hoe trots vaak tandartsen zijn op hun werk en praktijk. En terecht ook.

Thu, 18 February

Ondernemen in de zorg, maatschappelijk verantwoord?

Het is december en Sinterklaas en de Kerst staan voor de deur. Een moment om te beseffen dat wij het in Nederland goed hebben. Met uw werk in uw (tandarts)praktijk kunt u op een eenvoudige wijze een positieve bijdrage leveren aan een goed doel en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Moeilijk? Nee.

Wed, 02 December

Omdenken in de tandartspraktijk, kan dat?

Twee weken geleden was ik bij een ondernemersdag. Daar werd een workshop gegeven over ‘omdenken’. De boodschap: maak van een probleem een uitdaging en kijk hoe je iets negatiefs kan omzetten in iets positiefs. Interessant om te horen en leuk om erachter te komen hoe je hier zelf invulling aan kan geven.

Wed, 28 October

Kwaliteits- en klachtwet aangenomen: hel of zegen?

De Eerste Kamer heeft onlangs het Wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Voor eerstelijns zorgverleners, zoals tandartsen, heeft dit invloed op de dagelijkse praktijk. In dit blog wil ik drie zaken uitlichten die, zo op het oog, tot meer werk kunnen leiden voor de tandarts.

Thu, 08 October

Een nieuwe start: vol met ambitie!

Vandaag is Sonneveld Zorgadvies officieel gestart. Een nieuwe uitdaging waar ik enorm veel zin in heb. De focus ligt op het adviseren op het gebied kwaliteit van zorg. Naar mijn idee is dit thema het meest essentiële aspect in de zorg.

Thu, 01 October