Een bezoek van de Inspectie, altijd spannend

Onlangs heb ik succesvol een tandartspraktijk ondersteund nadat deze door de Inspectie na twee bezoeken (tijdelijk) gesloten werd. Dit was voor deze praktijk ingrijpend. Het kan voorkomen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ook een keer een bezoek brengt aan uw tandartspraktijk. Hiervoor kunnen zij verschillende redenen hebben: vanwege een melding die over uw praktijk is gedaan, een gericht bezoek aan een aantal praktijken rond een specifiek thema (bijvoorbeeld het thema radiologie en KEW-dossier) of gewoon omdat ze ‘in de buurt zijn’. Dat laatste zal echter niet vaak voorkomen.

Natuurlijk is het spannend als de Inspectie uw praktijk binnenkomt. En terecht; de Inspectie komt met een reden langs en komt kijken of uw praktijk op orde is.

Ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de praktijken in Nederland redelijk op orde is en dat veruit het overgrote deel van de tandartsen oprecht goede zorg levert en het beste voor heeft met hun patiënten. Maar het is voor u als tandarts wel van belang dat u weet waaraan uw praktijk (of de praktijk waar u werkt) moet voldoen.

Tegenwoordig geldt een hele waslijst aan eisen waaraan een praktijk moet voldoen: wordt er gewerkt volgens de richtlijn Infectiepreventie, zijn alle patiëntendossiers compleet, voldoet het KEW-dossier, zijn de personeelsdossiers op orde, worden incidenten gemeld, hoe zijn alle richtlijnen geïmplementeerd, hoe is het patiëntenperspectief in de praktijk geborgd, etc. Ik ondersteun nu bijna een jaar tandartspraktijken en mijn ervaring is dat de meeste praktijken voor 80% aan de eisen voldoen. Wat mij daarbij ook opvalt is dat het regelmatig voorkomt dat een tandarts niet exact weet aan welke eisen hij/zij moet voldoen. We maken een stappenplan en zorgen er samen voor dat in een periode van een jaar de praktijk helemaal op orde is.

Mocht de Inspectie onverhoopt toch een keer langskomen, heeft u hier een aantal tips voor u en uw medewerkers:

  • Als de medewerkers van de Inspectie binnen komen nodigt u of de baliemedewerker (of assistente) hen uit om in de kantine (of kantoorruimte) plaats te nemen.
  • De baliemedewerker informeert de praktijkeigenaar en/of tandarts dat de Inspectie aanwezig is en roept het team bijeen.
  • Aan de IGZ wordt gevraagd wat de reden is van hun komst en wat zij willen.
  • De baliemedewerker informeert de overige teamleden dat er medewerkers van de Inspectie aanwezig zijn.
  • Een assistente schrijft de belangrijkste punten op die gezegd worden.
  • De Inspectie mag de behandelkamers binnenkomen, meekijken bij een behandeling en de patiëntendossiers inzien.
  • Indien de IGZ strafbare of direct beboetbare gedragingen constateert, moeten zij cautie geven. Dit houdt in dat zij aangeven dat u niet tot antwoorden verplicht bent.
  • Vraag om een samenvatting van de bevindingen.
  • Wanneer het rapport komt, lees dit goed door en laat dit door iemand anders lezen (collega, adviseur of advocaat).

Daarnaast is het altijd belangrijk om vriendelijk en rustig te blijven. Mocht u of een van uw medewerkers iets niet begrijpen, vraag dan om uitleg.

Als u uw praktijk op orde heeft, kunt u met een gerust hart de Inspectie binnenlaten.

Tue, 23 August