Een nieuwe start: vol met ambitie!

Vandaag is Sonneveld Zorgadvies officieel gestart. Een nieuwe uitdaging waar ik enorm veel zin in heb. De focus ligt op het adviseren op het gebied kwaliteit van zorg. Naar mijn idee is dit thema het meest essentiële aspect in de zorg. Goede zorg voor patiënten kan alleen met goede kwaliteit van zorg. De kwaliteit van zorg geldt niet alleen voor de directe medische patiëntenzorg; het heeft betrekking op de patiënt, de zorgverlener en de setting (praktijk, instelling). Het is mijn overtuiging dat wanneer deze alledrie op orde zijn, er ook echt kwalitatief goede zorg geleverd kan worden. En kwalitatief goede zorg leidt tot meer (tevreden) patiënten en geeft voldoening aan u als zorgverlener en uw team.

Het is mijn ambitie om zorgverleners daarbij te ondersteunen. Waar ligt uw ambitie op het gebied van kwaliteit in uw praktijk?

rutger@sonneveldzorgadvies.nl

Thu, 01 October