Incidenten melden? Ja, dat helpt de mondzorg te verbeteren

Een van de onderdelen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de Zorg (Wkkgz) is het verplicht melden van incidenten*. Er zijn talloze voorbeelden van incidenten te geven en ik weet zeker dat in elke tandartspraktijk incidenten voorkomen.

De discussie moet dan ook niet zozeer gaan over of er incidenten voorkomen maar hoe je het melden ervan, en vooral het voorkomen ervan, kan borgen in je praktijk.

 • Zorg dat iedereen weet wat een incident is en dit ook als zodanig kan herkennen.
 • Mocht een incident voorkomen, weet hoe je moet handelen:
  • Meld het incident aan de patiënt
  • Probeer eventuele schade te herstellen
  • Leg dit vast in het patiëntendossier
 • Vul een incident-meldformulier in. Dit is een formulier waarop alle details van het incident beschreven worden.
 • Bespreek het incident met de rest van het team:
  • Wat er gebeurd is
  • Hoe er gehandeld is
  • Wat er in de praktijk moet veranderen om het incident in de toekomst te voorkomen

Tot slot nog drie tips ervoor te zorgen dat het ‘veilig incidenten melden’ goed geïmplementeerd wordt in uw praktijk. Ten eerste is het zinvol om één medewerker aan te stellen die verantwoordelijk is voor een goede incident-afhandeling. Deze zorgt ervoor dat het incident-meldformulier goed is ingevuld, eventueel contact is met de patiënt voor een goede afhandeling en dat het incident intern besproken wordt. Ten tweede is het aan te bevelen om het onderwerp incidenten melden als vast agendapunt te bespreken tijdens het werkoverleg met het team, ook al zijn er in de afgelopen periode geen incidenten geweest. Dit helpt om de bespreekbaarheid te vergroten. Tot slot is een veilige meld-omgeving een must: alle teamleden moeten zich veilig voelen om incidenten te melden. Geen (persoonlijke) sancties; van elkaar leren en alleen maatregelen treffen om incidenten in de toekomst te voorkomen.

Op deze manier helpt het melden van incidenten de mondzorg te verbeteren.

* een incident is een onbedoelde gebeurtenis die schade heeft of had kunnen berokkenen aan de patiënt.

Tue, 29 November