Jaarprogramma

Optimalisatie van de kwaliteit van processen en diensten is een van de belangrijkste doelen binnen veel organisaties. Helaas ontbreekt het met name kleinere zorginstellingen, zoals tandartspraktijk, te vaak aan tijd en mankracht om hier gericht actie op te kunnen ondernemen. Het door Sonneveld Zorgadvies ontwikkelde jaarprogramma neemt u deze zorg uit handen zonder dat u de controle verliest.

Wat kunt u verwachten?

Het jaarprogramma bevat verschillende mogelijkheden om uw kwaliteitsdoelen te helpen optimaliseren. Voorbeelden zijn: het uitvoeren van een patiënttevredenheidsonderzoek, voorbereidingen treffen voor visitatie of het opstellen van protocollen of werkinstructies en optimalisatie van de processen.

Op basis van uw situatie en ambitie inventariseren we samen wat voor uw praktijk relevant is. Vervolgens stellen wij samen een stappenplan op voor de uitvoering.

Waarom een jaarprogramma?

Met het afsluiten van een jaarprogramma is de continuïteit van het kwaliteitsbeleid in uw zorginstelling / praktijk geborgd; wat u wilt bereiken, gaat u ook bereiken! Daarnaast zult u niet alleen merken dat uw praktijk efficiënter loopt, maar u bespaart ook kosten doordat u geen kwaliteitsmedewerker in dienst hoeft te nemen.

Checklist

Aan de hand van een uitgebreide checklist bekijken we aan het begin van het jaarprogramma op welke punten extra nadruk gelegd moet worden en welke punten de praktijk nog meer verbeterd kan worden. Zo krijgt u een helder overzicht van waar u staat met de praktijk.

Uw wensen en ambities staan voorop

Het jaarprogramma houdt in dat ik uw tandartspraktijk een jaar lang ondersteun. We beginnen met een kick-off bijeenkomst waar we een stappenplan opstellen, op basis van uw wensen en behoeften. Een keer in de twee maanden kom ik langs en bespreken we dit stappenplan.

Na een jaar voldoet uw praktijk aan alle wet- en regelgeving en bent u klaar voor bijvoorbeeld deelname aan visitatie.

Geïnteresseerd in het jaarpogramma en wilt u weten wat het voor u oplevert? Neem gerust contact op.