Kwaliteits- en klachtwet aangenomen: hel of zegen?

De Eerste Kamer heeft onlangs het Wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Voor eerstelijns zorgverleners, zoals tandartsen, heeft dit invloed op de dagelijkse praktijk. In dit blog wil ik drie zaken uitlichten die, zo op het oog, tot meer werk kunnen leiden voor de tandarts.

Ten eerste heeft de patiënt recht op informatie zodat hij meer weloverwogen een keuze kan maken. In mijn proefschrift onderzocht ik welke informatie patiënten belangrijk vinden bij de beoordeling van tandartspraktijken. De top drie (telefonische bereikbaarheid, bij- en nascholing en goede communicatie (in eigen taal)) zijn eenvoudig te implementeren. Ook andere aspecten die als belangrijk worden beschouwd (wachttijden, informatie over behandelingen en snel terecht kunnen) helpen patiënten bij het maken van een weloverwogen keuze en verhogen de kwaliteit van de zorg.

Ten tweede zullen incidenten (onbedoelde gebeurtenissen tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt hebben geleid, hadden kunnen leiden of (nog) zouden kunnen leiden) in de toekomst verplicht gemeld moeten worden aan patiënten. In de tandartspraktijk komen incidenten geregeld voor maar zijn tandartsen huiverig om hier iets mee te doen. De oorzaak is tweeledig: een incident wordt als zodanig door een tandarts niet als incident beschouwd en men weet vaak niet hoe te handelen nadat een incident is voorgekomen. Begrijpelijk maar het leren en delen van incidenten levert een verbetering van de zorg op: je zorgt ervoor dat collega’s niet dezelfde fout maken. In de farmacie zijn hier talloze voorbeelden van.

Als laatste gaat de klachtenregeling op de schop. Deze wordt voor patiënten laagdrempeliger. Klachten zullen afgehandeld worden door een klachtenfunctionaris. Hoe dit in de praktijk eruit zal komen te zien, is afhankelijk van hoe de beroepsorganisaties hier invulling aan gaan geven.

Maar er is ook een lastenverlichting: tandartspraktijken zijn niet meer verplicht om een kwaliteitsjaarverslag te maken!

De nieuwe wet, die per 1 januari ingaat, zal leiden tot meer transparantie en tot een verhoging van de kwaliteit van zorg. Een hel of een zegen? Ik denk dat een verhoging van de kwaliteit van zorg altijd een zegen is.

Thu, 08 October