Laaghangend fruit

In een tandartsenpraktijk is er vaak veel te verbeteren; ik maak het dagelijks mee. Een van de aspecten waaraan daarbij vaak minder aandacht besteed wordt, is de inkoop en voorraad. En dat is zonde!

Toegegeven, het is niet de grootste uitgavenpost in een praktijk maar toch aanzienlijk. Mijns inziens is het de moeite waard om ook naar de inkoop en voorraad kritisch te kijken. Dit is namelijk laaghangend fruit: eenvoudig om met een minimale investering veel te winnen: zowel een financiële besparing als tijdswinst.

Vanuit de inkoopkant is het zonde om te veel te betalen voor je producten; daar zal iedereen het mee eens zijn. Maar toch zijn er veel praktijken die ‘blind’ altijd bij dezelfde leverancier bestellen. Vaak omdat de service goed is en men denkt dat de prijs ook goed is. Vooral dat laatste blijkt regelmatig in de praktijk niet het geval te zijn. Daarnaast is een assistente vanuit de inkoopkant veel tijd kwijt met bestellen: kijken bij welke leverancier bepaalde producten in de aanbieding zijn en het overzicht maken en houden van alle bestellingen. Ook back-orders komen veel voor.

Vanuit de voorraadkant zijn er ook eenvoudig winsten te behalen. In de praktijk ontbreekt het aan inzicht in de actuele voorraad en daardoor een helder beeld van wat men moet bestellen. Dit resulteert in enerzijds een tekort aan bepaalde producten (die vervolgens met spoed besteld moeten worden met extra kosten) en anderzijds aan een overschot aan producten (die veel geld kosten en veel ruimte in beslag nemen). En dus is hier ook een besparing realiseerbaar en tijdswinst te behalen.

Met Procuredent hebben wij een inkoop- en voorraadbeheersysteem ontwikkeld dat tijdswinst én een financiële besparing oplevert. Overzichtelijk ziet u de actuele prijzen van uw leverancier en eventueel die van andere. Wanneer uw producten eenvoudig besteld zijn en worden geleverd, scant u de pakbon. En wanneer de producten daadwerkelijk gebruikt worden, worden deze uitgescand. Dit bespaart veel tijd. Het levert het inzicht in uw materialen op en weet u wat u daadwerkelijk verbruikt. Dit kan enkele duizenden euro’s per jaar besparen. En wie wil dit laaghangend fruit nou niet plukken?

Tue, 03 April