Lezingen over kwaliteit van mondzorg

Speciaal voor IQual-groepen verzorgt Rutger presentaties voor een avond. Samen met de groep kijken vooraf we welke behoeften er zijn en welke onderwerpen op het gebied van kwaliteit en veiligheid de voorkeur hebben.

Ook verzorgen Astrid van Zon, Hein van der Woerdt en Rutger Sonneveld sinds kort samen lezingen voor het hele team in de praktijk over onderwerpen op het gebied van kwaliteit. Hein, tandarts en sinds drie jaar ook werkzaam als hoofdvisiteur voor de KNMT en Rutger, adviseur van tandartspraktijk op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Bij hun werkzaamheden komen Hein en Rutger geregeld een aantal zaken voor die verbeterd kunnen worden. Hoog op de lijst staan de infectiepreventie, de taakdelegatie en het patiëntendossier. Op de papierwinkel is meestal weinig aan te merken.

Uw bedrijfsuitje kan niet alleen gezellig, maar ook nuttig gemaakt worden door het te combineren met een cursus voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk.

Mogelijke onderwerpen:

  • Richtlijn infectiepreventie, de mens als zwakste schakel
  • Preventie voor jeugd, de ouders zijn medeplichtig
  • Preventie voor volwassenen, een aanpak met meetbare resultaten
  • Samenwerken in de praktijk, meer rust en meer efficiency
  • Patiënt tevredenheid voor uw eigen welzijn

De lezingen worden verzorgd door Hein van der Woerdt en Rutger Sonneveld. De lezingen zijn toegesneden op de situatie in de eigen praktijk.

Door uw bedrijfsuitje te combineren met een cursus voor het personeel kunt u het bedrijfsuitje (gedeeltelijk) als studiekosten voor het personeel opvoeren en vallen bepaalde kosten niet onder de werkkostenregeling.

Daarnaast verzorgen wij meer uitgebreide cursussen waarbij we met uw team een betere onderlinge samenwerking en efficiency nastreven.

We begeleiden 'een dagje op de hei’, het ontwikkelen van toekomstplannen, waar staan we over 5 jaar, wat is onze missie en visie, hoe stellen we de patiënt centraal, et cetera.

Hoe kunnen we het werk aantrekkelijker maken, hoe kunnen we beter delegeren, hoe houden we kosten in de hand, tal van zaken waarmee uw onderneming een duwtje in de goede richting krijgt.

Mocht u interesse hebben dan horen wij dat graag.