Missie

Sonneveld Zorgadvies adviseert en ondersteunt zorginstellingen en organisaties in het optimaliseren van de kwaliteit en de veiligheid zodat de zorgverlening verbetert. Dit doen we door de kwaliteit en de veiligheid te benaderen vanuit zowel het perspectief van de zorgverlener als de patiënt.

Sonneveld Zorgadvies helpt op praktische wijze invulling te geven aan kwaliteit en de veiligheid, rekening houdend met de specifieke kenmerken van uw organisatie. Kernbegrippen zijn effectiviteit en efficiency.

Visie

Sonneveld Zorgadvies positioneert zich als een adviesbureau waar zorginstellingen en organisaties een beroep op doen en naartoe terugkeren omdat de bijdrage die Sonneveld Zorgadvies levert de kwaliteit en veiligheid van de zorg verbetert.