Over Rutger

Nieuwe uitdaging: Sonneveld Zorgadvies

De afgelopen twintig jaar heb ik ervaring op gedaan op verschillende terreinen in de zorg. Nu is de tijd gekomen om al deze ervaring te bundelen en een nieuwe uitdaging in mijn carrière aan te gaan: Ik volg mijn hart en ga zorginstellingen en organisaties adviseren op het gebied van kwaliteit en veiligheid!

Hieronder leest u welke ervaring ik heb opgedaan, met name in de mondzorg!

Werkervaring

Nadat ik mijn studie gezondheidswetenschappen (beleid & beheer) aan de Universiteit Maastricht had afgerond, verdiepte ik mij verder in kwaliteit en veiligheid van zorg bij Prismant (tegenwoordig Kiwa Carity). Daar ondersteunde ik zorginstellingen bij de implementatie van HKZ-certificering en voerde ik patiënttevredenheidsonderzoeken uit bij ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

Promotieonderzoek Radboudumc

Bij het Radboudumc deed ik onderzoek naar de beoordeling van tandartspraktijken door zowel tandartsen, patiënten als studenten. Hierbij keek ik ook in hoeverre tandartsen de wensen van patiënten konden inschatten. Uit mijn onderzoek is de conclusie te trekken dat tandartsen vrij eenvoudig aan de wensen van patiënten kunnen voldoen. Dit resulteerde in mijn promotie op 6 februari 2013.

Academische kennis in de praktijk

Bij de beroepsorganisatie van tandartsen (KNMT) bracht ik mijn academische kennis in de praktijk. Ik ontwikkelde, samen met collega's en tandartsen, het visitatiemodel voor de mondzorg. Daarnaast vertaalde ik vraagstukken op het gebied van kwaliteit en veiligheid naar praktische tools voor tandartsen en organiseerde ik bij- en nascholingsbijeenkomsten voor tandartsen.

Zorgconsultancy

Na drie jaar maakte ik de overstap naar de consultancy. Bij Coppa ondersteunde ik zorginstellingen bij de inkoop van onder andere (dure) geneesmiddellen. Hierbij zorgde ik ervoor dat de wensen van zowel de apotheek als de voorschrijvers werden meegenomen zodat een zo goed mogelijk draagvlak én resultaat werd bereikt. Tevens was ik verantwoordelijk voor de OK benchmark waarbij de prestaties van de operatiekamer complexen van verschillende ziekenhuizen met elkaar worden vergeleken en adviseerde ik ziekenhuizen bij de optimalisatie van de OK en organiseerde ik netwerkbijeenkomsten over de OK benchmark.