Verantwoorden in de praktijk

Veel is vandaag de dag te doen over de regeldruk in de zorg. Bij mijn werkzaamheden kom ik dit dagelijks tegen en inderdaad: als men niet oppast, loopt dit uit de hand. Vooral ook omdat men zich bij de verschillende stakeholders moet verantwoorden. En bij elke stakeholder op een andere manier!

Momenteel ben ik tijdelijk werkzaam in een zelfstandige kliniek voor maag-, darm- en leverziekten voor twee dagen in de week. Bij deze kliniek ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit, in brede zin.

Kwalitatief goede zorg leveren staat bij de kliniek hoog in het vaandel. De kliniek scoort dan ook erg goed: alle audits worden gehaald, positieve feedback van patiënten, medewerkers en collega’s. De kliniek moet zich verantwoorden door middel van audits bij de verschillende stakeholders (beroepsorganisatie, branchevereniging, zorgverzekeraars, overheden). En allemaal op hun eigen manier!

Een van mijn taken is het begeleiden van de kliniek bij al deze audits. Een kleine opsomming: een audit vanuit de branchevereniging, een audit vanuit bevolkingsonderzoek, een audit vanuit de NZa, een visitatie van de beroepsvereniging, een audit op het gebied van infectiepreventie, een audit van de toezichthoudend apotheker, het aanleveren van indicatoren aan de IGJ (voorheen IGZ). Daarnaast wordt er verwacht dat nog de verschillende interne audits uitgevoerd worden en de risico’s in kaart worden gebracht via PRI’s, RI&E, etc. Tot slot meten wij ook elk jaar de tevredenheid van onze patiënten en medewerkers. Volgend jaar komen daar nog twee audits bij: vanuit de beroepsorganisatie een audit van HKZ en een audit voor IL&T (toetsing gevaarlijke stoffen).

Al deze manieren om de geleverde kwaliteit van zorg aan te tonen en te borgen kost ontzettend veel tijd en daarmee geld. Enerzijds veel tijd omdat ik niet alleen hiermee bezig ben, maar ik moet de input voor al deze audits van de medisch specialisten, verpleegkundigen, directie, krijgen om de audits voor te bereiden. Vervolgens komen de auditors langs waarbij zij (terecht) gesprekken willen met de medisch specialisten, verpleegkundigen, andere medewerkers en directie. Dit betekent op die momenten ook geen patiëntenzorg. En dat dit anderzijds allemaal erg veel geld kost, hoef ik denk ik niet uit te leggen.

In mijn optiek slaan we hiermee door. Ja, uiteraard moeten we verantwoorde zorg leveren en moeten we dit kunnen aantonen maar ik hoop van harte dat initiatieven zoals ‘Het roer moet om’ en ‘(ont)regel de zorg’ hun vruchten afwerpen en dat alle verantwoording echt minder wordt en men vertrouwen krijgt in de zorg. Dáár wordt de patiënt beter van!

Tue, 14 November